Japanese Academic Center

Japanese Academic Center


က်ြန္မအမည္မွာ ေဒၚေခ်ာျပည့္ျပည့္ေအာင္ျဖစ္ပါသည္။ က်ြန္မသည္ ဂ်ပန္စာကိုစိတ္ဝင္စားသျဖင့္
ကိုယ္တိုင္တတ္က်ြမ္းေအာင္သင္ယူခဲ႔ျပီး ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကိုလည္း ဂ်ပန္နိုင္ငံရဲ႕နည္းပညာမ်ားကို
သင္ယူတတ္ေျမာက္ေစခ်င္ေသာဆႏၵရွိျပီး ထိုအတြက္လိုအပ္ေသာဂ်ပန္စာကို
ပထမဆုံးသင္ယူတတ္ေျမာက္ေစရန္ရည္ရြယ္ခဲ႔ျပီး ဂ်ပန္စာသင္ၾကားေပးေသာ
ဆရာမတစ္ေယာက္အျဖစ္နဲ႕ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ေတ့ာ ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းကို
အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ ေပါက္ေတာဝတြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ႔ျပီး ျမိဳ႕ထဲနွင့္အလွမ္းေဝးသူမ်ားလည္း
အခ်ိန္ကုန္သက္သာေအာင္ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ JACေက်ာင္းတြင္
ဂ်ပန္စာသင္ယူနိုင္ရုံသာမကဘဲ ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႕ အလုပ္လုပ္ရင္းေက်ာင္းတတ္ခ်င္သူမ်ား။စက္ရုံမ်ားတြင္
အလုပ္သင္အျဖစ္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ခ်င္သူမ်ား။
သူနာျပဳအကူအျဖစ္ အလုပ္ဗီဇာျဖင့္သြားခ်င္သူမ်ား။IT ကုမၸဏီမ်ားတြင္ programmer အျဖစ္သြားလုပ္ခ်င္သူမးကိုလည္း
အသက္သာဆုံးနႈန္းထားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။


Whats New

15/10/2016/
Start New School at Insein YangonNEW
01/11/2016/
""
01/11/2016/
""
01/11/2016/
""
01/11/2016/
""
01/11/2016/
""
01/11/2016/
""
01/11/2016/
""

COMPANY

COMPANY ORIENTAL PEARL JAPAN Co.
SCHOOL Japanese Academic Center
SCHOOL ADDRESS No.4/A 3rd Fl. Bayint Nang St. Kwat Thit Quart Insein Tsp. Yangon
PRINCIPAL CHO AUNG

SERVICE

Japanese Language School

Teaching Japanese Language for N5,N4,N3,N2

Study in Japan

help to find japanese school in JAPAN.
Assist your procedure by reasonable price.

Work in Japan as Trainee

help to find japanese Company.
Assist your procedure.

IT Programers support

help to write your Job History in Japanese Language
Assist your practice for interview with Japanese Employer
Find Japanese IT Company for You

CONTACT

TELEPHONE NO 09788476100, 0973117219,09970270083,09770887837
MAIL ADDRESS -----------------

日本語ページへ